globaalin etiikan puolesta

Helsingin Sanomien harhaanjohtavasta uutisoinnista

In Uncategorized on Tou 8, 2009 at 8:20 am

Helsingin Sanomien toimitukselle*
8.5.2009 10.31 | HUSEIN MUHAMMED | Yleinen
Hyvä vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen
Hyvä toimituspäällikkö Antero Mukka
Hyvä kotimaan toimituksen uutispäällikkö Jussi Niemeläinen,
Hyvä toimittaja Perttu Kauppinen,
Kirjoitan Teille huolestuneena eilisestä (5.5.2009) alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskevasta yksipuolisesta, asenteellisesta ja harhaanjohtavasta uutisoinnistanne ”Jopa kolmannes alaikäisistä turvapaikanhakijoista valehdellut ikänsä”.
Uutisenne perustuu lähinnä yhden paikkakunnan yhden puhetyylinsä perusteella ilmeisen asenteellisen poliisimiehen vahvistamattomiin väitteisiin. Uutisesta saa valitettavasti sellaisen kuvan, että kyse olisi koko Suomen tilannetta koskevista faktoista.
Esimerkiksi uutisenne ensimmäisessä virkkeessä väitetään: ” Jopa kolmannes vuodenvaihteessa perustettuihin alaikäisten vastaanottokeskuksiin tulleista turvapaikanhakijoista on osoittautumassa täysi-ikäisiksi. Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella, osan henkilötiedot ovat löytyneet muista EU-maista, ja osa on tunnustanut ikänsä itse.”
Uutisesta ei tosin ilmene, onko kyseessä haastatellun komisario Henry Reposen väite vai Helsingin Sanomien luotettavista lähteistä vahvistamia faktoja. Reponenhan ei ole itse koko Suomen asiaa tutkinut asiantuntija, vaan puhuu omista – ulkopuolisilta ilmeisesti vahvistamattomista – kokemuksistaan. HS on kuitenkin esittänyt kaikki hänen väitteensä ikään kuin absoluuttisina totuuksina.
HS ei ole vahvistanut asiaa muilta turvapaikanhakijoiden asiaa hoitavilta tahoilta: vastaanottokeskusten työntekijöiltä, Maahanmuuttoviraston käsittelijöiltä, Helsingin hallinto-oikeuden tuomareilta, iänmääritystä tekeviltä lääkäreiltä, turvapaikanhakijoiden lakimiehiltä, puolueettomilta tutkijoilta tai edes Suomen ulkomaalaispoliisin johdolta.
Nostamalla esille ainoastaan yksittäisen, asenteellisen poliisimiehen kannan asiaan HS on vajonnut asiassa sensaatiohakuisuuteen ja iskenyt niitä vastaan, jotka ovat valmiiksi yhteiskunnassamme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa: perheestään eroon joutuneita, kielitaidottomina uudessa ympäristössä monien haasteiden kanssa kamppailevia yksinäisiä lapsia vastaan.
Koko uutisenne on höystetty vahvistamattomilla väitteillä ja puolitotuuksilla. Jotkut väitteet voivat sinänsä pitää paikkansa, mutta niille on ymmärrettäviä tai inhimillisiä syitä, jotka on tosin jätetty huomiotta uutisessanne. Siksi on syytä käydä läpi joitakin väitteitä esimerkinomaisesti:
1) ”Poliisi: Tieto Suomen sosiaaliturvasta houkuttaa turvapaikanhakijoita Etelä-Euroopasta.” Etelä-Eurooppaan jää kymmeniä kertoja enemmän turvapaikanhakijoita kuin heitä tulee Suomeen. Monissa EU-maissa alaikäiset elävät taivasalla eivätkä välttämättä pääse turvapaikkatutkintaan ollenkaan (Kreikassa.) Pakolaislapset pyörivät eteläisen Euroopan maissa kaduilla pedofiilien, sutenöörien ja huumekauppiaiden keskellä, syövät roskakoreista. Kun jutusta jätetään taustoitus pois eikä kerrota ollenkaan niistä syistä, miksi hakijat lähtevät eteläisen Euroopan maista Suomeen, koko ilmiöstä saa väärän kuvan.
2) ”Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella.” Lääketieteellinen iänmäärityksen tulos ei voi olla tarkka, vaan henkilön ikä voidaan arvioida parhaimmillaankin noin +/-2 vuoden tarkkuudella. Siten on mahdollista saada 17-vuotiaalle 19 vuoden ikä tai toisin päin. Itseään alaikäisiksi väittäviä selvästi täysi-ikäisiä on hyvin vähän.
3) ”Olisiko se sitten se, että turvapaikanhakija haluaa päästä täysi-ikäiselle tarkoitettuun laitokseen jonnekin eläväisemmälle paikkakunnalle.” Kyse ei siis ole alaikäisinä esiintyvistä täysi-ikäisistä, vaan täysi-ikäisinä esiintyvistä alaikäisistä, niin kuin suomalaisetkin nuoret, jotka valehtelevat ikänsä esimerkiksi ostaakseen alkoholia tai tupakkaa taikka päästäkseen ravintolaan.
4) ”Turvapaikanhakijoita haastatelleen poliisin mukaan turvapaikanhakijoita houkuttelee Suomeen muita EU-maita parempi sosiaaliturva. Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa, mikä on liki kymmenkertaisesti esimerkiksi Saksaan verrattuna.”
Joissakin maissa turvapaikanhakijoille on järjestetty ruokailu. Suomessa hakijat joutuvat pärjäämään saamallaan minimitoimeentulolla ruoka- ja muista tarvikeostoksista.
Henry Reposta on haastateltu uutisessa asiantuntijana, mutta hän esittää väitteensä asenteellisesti ja värittynein ilmaisuin.
1) ”Hyvin monet kertovat suoraan, että ovat tulleet Suomeen rahan perässä.” Olen viimeisen kahdeksan vuoden aikana ensin turvapaikanhakijoiden tulkkina ja myöhemmin heidän lakimiehenään lukenut satoja poliisin kuulustelupöytäkirjoja, myös runsaasti Reposen laatimia. Yhdessäkään ei näin ole kirjoitettu.
2) ”Jotkut pojat kertovat, että Suomesta saa diskorahaa.” Ehkä joku nuori on näin vitsaillut. Jostain käsittämättömästä syystä turvapaikanhakijanuoret eivät kuitenkaan monen mielestä saa olla kiinnostuneita kaupungilla hengailemisesta, diskosta, tietokonepeleistä, vastakkaisen sukupuolen edustajista yms. terveiden nuorten harrastuksista.
3) ”Toiset sanovat, että täältä saa rahaa lähetettäväksi kotimaahan.” En ole havainnut Reposen laatimissa pöytäkirjoissa tällaista.
4) ”Monethan elävät minimiruualla.” Olisi kiintoisaa tietää, miten Reponen tietää tämän, ja kuuluuko hänen virkaansa tämän asian seuraaminen.
Tällainen uutisointi lisää jo valmiiksi kovia asenteita vainoa paenneita turvapaikanhakijoita kohtaan huolimatta siitä, että en usko lehtenne tavoittelevan sitä. Yleistyksen kautta asiasta kärsivät myös ne kaksi kolmasosaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista, jotka eivät ole valehdelleet ikäänsä, jos väittämänne siitä, että yksi kolmasosa valehtelee, pitääkin vastoin käsitystäni paikkaansa.
Peräänkuulutan vastuullisempaa uutisointia ja useamman kuin yhden relevantin tahon kuulemista tällaisissa asioissa. Tältä osin kiinnittäisin huomionne arvostetun suomalaisen kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheinin mielipiteeseen asiasta:
Lopuksi haluan tähdentää, etten ole sensuurilinjalla ja enkä vastusta turvapaikkamenettelyyn liittyvien ongelmallisten asioiden käsittelyä mediassa. Journalistien velvollisuus on tuoda esille myös mahdollisia turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä, varsinkin kun ne puhuttavat ihmisiä keskustelupalstoilla yötä päivää. Lähdekritiikki on vain ”unohtunut”.
Ystävällisin terveisin
Husein Muhammed
OTM, lakimies
Helsinki
(puhelinnumero)
_________________________________
* Kirje on lähetetty 6.5.2009 vastaavalle päätoimittajille, toimituspäällikölle, kotimaan uutsipäällikölle ja jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Koska HS ei ole vastannut, kirje julkaistaan. 

Helsingin Sanomien toimitukselle*

 

HUSEIN MUHAMMED 

 

Hyvä vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen

Hyvä toimituspäällikkö Antero Mukka

Hyvä kotimaan toimituksen uutispäällikkö Jussi Niemeläinen,

Hyvä toimittaja Perttu Kauppinen,

 

Kirjoitan Teille huolestuneena eilisestä (5.5.2009) alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskevasta yksipuolisesta, asenteellisesta ja harhaanjohtavasta uutisoinnistanne ”Jopa kolmannes alaikäisistä turvapaikanhakijoista valehdellut ikänsä”.

 

Uutisenne perustuu lähinnä yhden paikkakunnan yhden puhetyylinsä perusteella ilmeisen asenteellisen poliisimiehen vahvistamattomiin väitteisiin. Uutisesta saa valitettavasti sellaisen kuvan, että kyse olisi koko Suomen tilannetta koskevista faktoista.

 

Esimerkiksi uutisenne ensimmäisessä virkkeessä väitetään: ” Jopa kolmannes vuodenvaihteessa perustettuihin alaikäisten vastaanottokeskuksiin tulleista turvapaikanhakijoista on osoittautumassa täysi-ikäisiksi. Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella, osan henkilötiedot ovat löytyneet muista EU-maista, ja osa on tunnustanut ikänsä itse.”

 

Uutisesta ei tosin ilmene, onko kyseessä haastatellun komisario Henry Reposen väite vai Helsingin Sanomien luotettavista lähteistä vahvistamia faktoja. Reponenhan ei ole itse koko Suomen asiaa tutkinut asiantuntija, vaan puhuu omista – ulkopuolisilta ilmeisesti vahvistamattomista – kokemuksistaan. HS on kuitenkin esittänyt kaikki hänen väitteensä ikään kuin absoluuttisina totuuksina.

 

HS ei ole vahvistanut asiaa muilta turvapaikanhakijoiden asiaa hoitavilta tahoilta: vastaanottokeskusten työntekijöiltä, Maahanmuuttoviraston käsittelijöiltä, Helsingin hallinto-oikeuden tuomareilta, iänmääritystä tekeviltä lääkäreiltä, turvapaikanhakijoiden lakimiehiltä, puolueettomilta tutkijoilta tai edes Suomen ulkomaalaispoliisin johdolta.

 

Nostamalla esille ainoastaan yksittäisen, asenteellisen poliisimiehen kannan asiaan HS on vajonnut asiassa sensaatiohakuisuuteen ja iskenyt niitä vastaan, jotka ovat valmiiksi yhteiskunnassamme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa: perheestään eroon joutuneita, kielitaidottomina uudessa ympäristössä monien haasteiden kanssa kamppailevia yksinäisiä lapsia vastaan.

 

Koko uutisenne on höystetty vahvistamattomilla väitteillä ja puolitotuuksilla. Jotkut väitteet voivat sinänsä pitää paikkansa, mutta niille on ymmärrettäviä tai inhimillisiä syitä, jotka on tosin jätetty huomiotta uutisessanne. Siksi on syytä käydä läpi joitakin väitteitä esimerkinomaisesti:

 

1) ”Poliisi: Tieto Suomen sosiaaliturvasta houkuttaa turvapaikanhakijoita Etelä-Euroopasta.” Etelä-Eurooppaan jää kymmeniä kertoja enemmän turvapaikanhakijoita kuin heitä tulee Suomeen. Monissa EU-maissa alaikäiset elävät taivasalla eivätkä välttämättä pääse turvapaikkatutkintaan ollenkaan (Kreikassa.) Pakolaislapset pyörivät eteläisen Euroopan maissa kaduilla pedofiilien, sutenöörien ja huumekauppiaiden keskellä, syövät roskakoreista. Kun jutusta jätetään taustoitus pois eikä kerrota ollenkaan niistä syistä, miksi hakijat lähtevät eteläisen Euroopan maista Suomeen, koko ilmiöstä saa väärän kuvan.

 

2) ”Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella.” Lääketieteellinen iänmäärityksen tulos ei voi olla tarkka, vaan henkilön ikä voidaan arvioida parhaimmillaankin noin +/-2 vuoden tarkkuudella. Siten on mahdollista saada 17-vuotiaalle 19 vuoden ikä tai toisin päin. Itseään alaikäisiksi väittäviä selvästi täysi-ikäisiä on hyvin vähän.

 

3) ”Olisiko se sitten se, että turvapaikanhakija haluaa päästä täysi-ikäiselle tarkoitettuun laitokseen jonnekin eläväisemmälle paikkakunnalle.” Kyse ei siis ole alaikäisinä esiintyvistä täysi-ikäisistä, vaan täysi-ikäisinä esiintyvistä alaikäisistä, niin kuin suomalaisetkin nuoret, jotka valehtelevat ikänsä esimerkiksi ostaakseen alkoholia tai tupakkaa taikka päästäkseen ravintolaan.

 

4) ”Turvapaikanhakijoita haastatelleen poliisin mukaan turvapaikanhakijoita houkuttelee Suomeen muita EU-maita parempi sosiaaliturva. Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa, mikä on liki kymmenkertaisesti esimerkiksi Saksaan verrattuna.”

Joissakin maissa turvapaikanhakijoille on järjestetty ruokailu. Suomessa hakijat joutuvat pärjäämään saamallaan minimitoimeentulolla ruoka- ja muista tarvikeostoksista.

 

Henry Reposta on haastateltu uutisessa asiantuntijana, mutta hän esittää väitteensä asenteellisesti ja värittynein ilmaisuin.

 

1) ”Hyvin monet kertovat suoraan, että ovat tulleet Suomeen rahan perässä.” Olen viimeisen kahdeksan vuoden aikana ensin turvapaikanhakijoiden tulkkina ja myöhemmin heidän lakimiehenään lukenut satoja poliisin kuulustelupöytäkirjoja, myös runsaasti Reposen laatimia. Yhdessäkään ei näin ole kirjoitettu.

 

2) ”Jotkut pojat kertovat, että Suomesta saa diskorahaa.” Ehkä joku nuori on näin vitsaillut. Jostain käsittämättömästä syystä turvapaikanhakijanuoret eivät kuitenkaan monen mielestä saa olla kiinnostuneita kaupungilla hengailemisesta, diskosta, tietokonepeleistä, vastakkaisen sukupuolen edustajista yms. terveiden nuorten harrastuksista.

 

3) ”Toiset sanovat, että täältä saa rahaa lähetettäväksi kotimaahan.” En ole havainnut Reposen laatimissa pöytäkirjoissa tällaista.

 

4) ”Monethan elävät minimiruualla.” Olisi kiintoisaa tietää, miten Reponen tietää tämän, ja kuuluuko hänen virkaansa tämän asian seuraaminen.

 

Tällainen uutisointi lisää jo valmiiksi kovia asenteita vainoa paenneita turvapaikanhakijoita kohtaan huolimatta siitä, että en usko lehtenne tavoittelevan sitä. Yleistyksen kautta asiasta kärsivät myös ne kaksi kolmasosaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista, jotka eivät ole valehdelleet ikäänsä, jos väittämänne siitä, että yksi kolmasosa valehtelee, pitääkin vastoin käsitystäni paikkaansa.

 

Peräänkuulutan vastuullisempaa uutisointia ja useamman kuin yhden relevantin tahon kuulemista tällaisissa asioissa. Tältä osin kiinnittäisin huomionne arvostetun suomalaisen kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheinin mielipiteeseen asiasta.

 

Lopuksi haluan tähdentää, etten ole sensuurilinjalla ja enkä vastusta turvapaikkamenettelyyn liittyvien ongelmallisten asioiden käsittelyä mediassa. Journalistien velvollisuus on tuoda esille myös mahdollisia turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä, varsinkin kun ne puhuttavat ihmisiä keskustelupalstoilla yötä päivää. Lähdekritiikki on vain ”unohtunut”.

 

Ystävällisin terveisin

 

Husein Muhammed

OTM, lakimies

Helsinki

(puhelinnumero)

 

_________________________________

 

* Kirje on lähetetty 6.5.2009 vastaavalle päätoimittajille, toimituspäällikölle, kotimaan uutsipäällikölle ja jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Koska HS ei ole vastannut, kirje julkaistaan. 

Mainokset

Miksi Islamia aina kiusataan?

In Uncategorized on huhtikuu 18, 2009 at 7:56 pm

Jaakko Wallenius

Olen monissa keskusteluissa todennut, että monien ihmisten on vaikea ymmärtää yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kehitystason ja yhteiskunnassa vallassa olevan uskonnon välillä olevaa selvää korrelaatiota.

Tämä ongelma johtuu luonnollisesti siitä, että uskontoa on totuttu tarkastelemaan yksilötason asiana, eikä makrotason sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Valtauskonnon todellisen yhteiskunnallisen vaikutuksen voi lopulta havaita vasta pitempiä kehitysjaksoja ja eri yhteiskuntia vertailemalla ja tuon vaikutuksen havaitseminen vaatii hyvin tietoista aivotyötä.

Yksilötason asiat kuitenkin aina lopulta muuttuvat yhteiskunnallisiksi ilmiöiksi, kun ne alkavat vaikuttaa riittävän monen ihmisen elämään.

Niinpä väitän, että esimerkiksi länsimaisen tieteen ja sitä seurannut talouselämän nousu ovat pitkälti sen ansiota, että kristinusko menetti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa aikaisemman ehdottoman henkisen valta-asemansa.

Sananvapaus on lamppu, jota jo lännessäkin räpsytellään ikävästi

In Uncategorized on huhtikuu 12, 2009 at 7:28 pm

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Tehän tiedätte valistuksen? Wikipedia ainakin tietää:

Valistus oli 1700-luvun jälkipuoliskon eurooppalainen aatevirtaus, joka korosti muun muassa järjen ja tiedon merkitystä.[1] Valistusaate pyrki järkeen nojautuen perusteellisiin uudistuksiin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän aloilla. Tavoitteena oli uusi uljas ihminen.

Liikkeen johtavat hahmot näkivät olevansa rohkea ja tärkeä älykköjen ryhmä, joka vei maailmaa eteenpäin ”pimeän ajan” eli keskiajan irrationaalisen ja taikauskoisen hirmuvallan ikeestä. Liikkeen ensimmäisiä kuuluisia ajattelijoita olivat John Locke ja Thomas Hobbes, jotka kirjoittivat monia autoritaarisia pakkovaltoja vastustavia sekularistisia kirjoituksia jo 1600-luvulla. Heidän yhteiskuntasopimukselliset teoriansa sekä ihmiskäsityksensä eivät kuitenkaan olleet tyypillisiä sille, mitä useimmiten pidetään valistusaikana. Valistusajan viimeiseen aaltoon kuuluivat muun muassa ajattelijat Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Anders Chydenius, Adam Smith, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham ja Johann Wolfgang von Goethe.