globaalin etiikan puolesta

Archive for 2009|Yearly archive page

Helsingin Sanomien harhaanjohtavasta uutisoinnista

In Uncategorized on Touko 8, 2009 at 8:20 am

Helsingin Sanomien toimitukselle*
8.5.2009 10.31 | HUSEIN MUHAMMED | Yleinen
Hyvä vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen
Hyvä toimituspäällikkö Antero Mukka
Hyvä kotimaan toimituksen uutispäällikkö Jussi Niemeläinen,
Hyvä toimittaja Perttu Kauppinen,
Kirjoitan Teille huolestuneena eilisestä (5.5.2009) alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskevasta yksipuolisesta, asenteellisesta ja harhaanjohtavasta uutisoinnistanne ”Jopa kolmannes alaikäisistä turvapaikanhakijoista valehdellut ikänsä”.
Uutisenne perustuu lähinnä yhden paikkakunnan yhden puhetyylinsä perusteella ilmeisen asenteellisen poliisimiehen vahvistamattomiin väitteisiin. Uutisesta saa valitettavasti sellaisen kuvan, että kyse olisi koko Suomen tilannetta koskevista faktoista.
Esimerkiksi uutisenne ensimmäisessä virkkeessä väitetään: ” Jopa kolmannes vuodenvaihteessa perustettuihin alaikäisten vastaanottokeskuksiin tulleista turvapaikanhakijoista on osoittautumassa täysi-ikäisiksi. Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella, osan henkilötiedot ovat löytyneet muista EU-maista, ja osa on tunnustanut ikänsä itse.”
Uutisesta ei tosin ilmene, onko kyseessä haastatellun komisario Henry Reposen väite vai Helsingin Sanomien luotettavista lähteistä vahvistamia faktoja. Reponenhan ei ole itse koko Suomen asiaa tutkinut asiantuntija, vaan puhuu omista – ulkopuolisilta ilmeisesti vahvistamattomista – kokemuksistaan. HS on kuitenkin esittänyt kaikki hänen väitteensä ikään kuin absoluuttisina totuuksina.
HS ei ole vahvistanut asiaa muilta turvapaikanhakijoiden asiaa hoitavilta tahoilta: vastaanottokeskusten työntekijöiltä, Maahanmuuttoviraston käsittelijöiltä, Helsingin hallinto-oikeuden tuomareilta, iänmääritystä tekeviltä lääkäreiltä, turvapaikanhakijoiden lakimiehiltä, puolueettomilta tutkijoilta tai edes Suomen ulkomaalaispoliisin johdolta.
Nostamalla esille ainoastaan yksittäisen, asenteellisen poliisimiehen kannan asiaan HS on vajonnut asiassa sensaatiohakuisuuteen ja iskenyt niitä vastaan, jotka ovat valmiiksi yhteiskunnassamme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa: perheestään eroon joutuneita, kielitaidottomina uudessa ympäristössä monien haasteiden kanssa kamppailevia yksinäisiä lapsia vastaan.
Koko uutisenne on höystetty vahvistamattomilla väitteillä ja puolitotuuksilla. Jotkut väitteet voivat sinänsä pitää paikkansa, mutta niille on ymmärrettäviä tai inhimillisiä syitä, jotka on tosin jätetty huomiotta uutisessanne. Siksi on syytä käydä läpi joitakin väitteitä esimerkinomaisesti:
1) ”Poliisi: Tieto Suomen sosiaaliturvasta houkuttaa turvapaikanhakijoita Etelä-Euroopasta.” Etelä-Eurooppaan jää kymmeniä kertoja enemmän turvapaikanhakijoita kuin heitä tulee Suomeen. Monissa EU-maissa alaikäiset elävät taivasalla eivätkä välttämättä pääse turvapaikkatutkintaan ollenkaan (Kreikassa.) Pakolaislapset pyörivät eteläisen Euroopan maissa kaduilla pedofiilien, sutenöörien ja huumekauppiaiden keskellä, syövät roskakoreista. Kun jutusta jätetään taustoitus pois eikä kerrota ollenkaan niistä syistä, miksi hakijat lähtevät eteläisen Euroopan maista Suomeen, koko ilmiöstä saa väärän kuvan.
2) ”Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella.” Lääketieteellinen iänmäärityksen tulos ei voi olla tarkka, vaan henkilön ikä voidaan arvioida parhaimmillaankin noin +/-2 vuoden tarkkuudella. Siten on mahdollista saada 17-vuotiaalle 19 vuoden ikä tai toisin päin. Itseään alaikäisiksi väittäviä selvästi täysi-ikäisiä on hyvin vähän.
3) ”Olisiko se sitten se, että turvapaikanhakija haluaa päästä täysi-ikäiselle tarkoitettuun laitokseen jonnekin eläväisemmälle paikkakunnalle.” Kyse ei siis ole alaikäisinä esiintyvistä täysi-ikäisistä, vaan täysi-ikäisinä esiintyvistä alaikäisistä, niin kuin suomalaisetkin nuoret, jotka valehtelevat ikänsä esimerkiksi ostaakseen alkoholia tai tupakkaa taikka päästäkseen ravintolaan.
4) ”Turvapaikanhakijoita haastatelleen poliisin mukaan turvapaikanhakijoita houkuttelee Suomeen muita EU-maita parempi sosiaaliturva. Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa, mikä on liki kymmenkertaisesti esimerkiksi Saksaan verrattuna.”
Joissakin maissa turvapaikanhakijoille on järjestetty ruokailu. Suomessa hakijat joutuvat pärjäämään saamallaan minimitoimeentulolla ruoka- ja muista tarvikeostoksista.
Henry Reposta on haastateltu uutisessa asiantuntijana, mutta hän esittää väitteensä asenteellisesti ja värittynein ilmaisuin.
1) ”Hyvin monet kertovat suoraan, että ovat tulleet Suomeen rahan perässä.” Olen viimeisen kahdeksan vuoden aikana ensin turvapaikanhakijoiden tulkkina ja myöhemmin heidän lakimiehenään lukenut satoja poliisin kuulustelupöytäkirjoja, myös runsaasti Reposen laatimia. Yhdessäkään ei näin ole kirjoitettu.
2) ”Jotkut pojat kertovat, että Suomesta saa diskorahaa.” Ehkä joku nuori on näin vitsaillut. Jostain käsittämättömästä syystä turvapaikanhakijanuoret eivät kuitenkaan monen mielestä saa olla kiinnostuneita kaupungilla hengailemisesta, diskosta, tietokonepeleistä, vastakkaisen sukupuolen edustajista yms. terveiden nuorten harrastuksista.
3) ”Toiset sanovat, että täältä saa rahaa lähetettäväksi kotimaahan.” En ole havainnut Reposen laatimissa pöytäkirjoissa tällaista.
4) ”Monethan elävät minimiruualla.” Olisi kiintoisaa tietää, miten Reponen tietää tämän, ja kuuluuko hänen virkaansa tämän asian seuraaminen.
Tällainen uutisointi lisää jo valmiiksi kovia asenteita vainoa paenneita turvapaikanhakijoita kohtaan huolimatta siitä, että en usko lehtenne tavoittelevan sitä. Yleistyksen kautta asiasta kärsivät myös ne kaksi kolmasosaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista, jotka eivät ole valehdelleet ikäänsä, jos väittämänne siitä, että yksi kolmasosa valehtelee, pitääkin vastoin käsitystäni paikkaansa.
Peräänkuulutan vastuullisempaa uutisointia ja useamman kuin yhden relevantin tahon kuulemista tällaisissa asioissa. Tältä osin kiinnittäisin huomionne arvostetun suomalaisen kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheinin mielipiteeseen asiasta:
Lopuksi haluan tähdentää, etten ole sensuurilinjalla ja enkä vastusta turvapaikkamenettelyyn liittyvien ongelmallisten asioiden käsittelyä mediassa. Journalistien velvollisuus on tuoda esille myös mahdollisia turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä, varsinkin kun ne puhuttavat ihmisiä keskustelupalstoilla yötä päivää. Lähdekritiikki on vain ”unohtunut”.
Ystävällisin terveisin
Husein Muhammed
OTM, lakimies
Helsinki
(puhelinnumero)
_________________________________
* Kirje on lähetetty 6.5.2009 vastaavalle päätoimittajille, toimituspäällikölle, kotimaan uutsipäällikölle ja jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Koska HS ei ole vastannut, kirje julkaistaan. 

Helsingin Sanomien toimitukselle*

 

HUSEIN MUHAMMED 

 

Hyvä vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen

Hyvä toimituspäällikkö Antero Mukka

Hyvä kotimaan toimituksen uutispäällikkö Jussi Niemeläinen,

Hyvä toimittaja Perttu Kauppinen,

 

Kirjoitan Teille huolestuneena eilisestä (5.5.2009) alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskevasta yksipuolisesta, asenteellisesta ja harhaanjohtavasta uutisoinnistanne ”Jopa kolmannes alaikäisistä turvapaikanhakijoista valehdellut ikänsä”.

 

Uutisenne perustuu lähinnä yhden paikkakunnan yhden puhetyylinsä perusteella ilmeisen asenteellisen poliisimiehen vahvistamattomiin väitteisiin. Uutisesta saa valitettavasti sellaisen kuvan, että kyse olisi koko Suomen tilannetta koskevista faktoista.

 

Esimerkiksi uutisenne ensimmäisessä virkkeessä väitetään: ” Jopa kolmannes vuodenvaihteessa perustettuihin alaikäisten vastaanottokeskuksiin tulleista turvapaikanhakijoista on osoittautumassa täysi-ikäisiksi. Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella, osan henkilötiedot ovat löytyneet muista EU-maista, ja osa on tunnustanut ikänsä itse.”

 

Uutisesta ei tosin ilmene, onko kyseessä haastatellun komisario Henry Reposen väite vai Helsingin Sanomien luotettavista lähteistä vahvistamia faktoja. Reponenhan ei ole itse koko Suomen asiaa tutkinut asiantuntija, vaan puhuu omista – ulkopuolisilta ilmeisesti vahvistamattomista – kokemuksistaan. HS on kuitenkin esittänyt kaikki hänen väitteensä ikään kuin absoluuttisina totuuksina.

 

HS ei ole vahvistanut asiaa muilta turvapaikanhakijoiden asiaa hoitavilta tahoilta: vastaanottokeskusten työntekijöiltä, Maahanmuuttoviraston käsittelijöiltä, Helsingin hallinto-oikeuden tuomareilta, iänmääritystä tekeviltä lääkäreiltä, turvapaikanhakijoiden lakimiehiltä, puolueettomilta tutkijoilta tai edes Suomen ulkomaalaispoliisin johdolta.

 

Nostamalla esille ainoastaan yksittäisen, asenteellisen poliisimiehen kannan asiaan HS on vajonnut asiassa sensaatiohakuisuuteen ja iskenyt niitä vastaan, jotka ovat valmiiksi yhteiskunnassamme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa: perheestään eroon joutuneita, kielitaidottomina uudessa ympäristössä monien haasteiden kanssa kamppailevia yksinäisiä lapsia vastaan.

 

Koko uutisenne on höystetty vahvistamattomilla väitteillä ja puolitotuuksilla. Jotkut väitteet voivat sinänsä pitää paikkansa, mutta niille on ymmärrettäviä tai inhimillisiä syitä, jotka on tosin jätetty huomiotta uutisessanne. Siksi on syytä käydä läpi joitakin väitteitä esimerkinomaisesti:

 

1) ”Poliisi: Tieto Suomen sosiaaliturvasta houkuttaa turvapaikanhakijoita Etelä-Euroopasta.” Etelä-Eurooppaan jää kymmeniä kertoja enemmän turvapaikanhakijoita kuin heitä tulee Suomeen. Monissa EU-maissa alaikäiset elävät taivasalla eivätkä välttämättä pääse turvapaikkatutkintaan ollenkaan (Kreikassa.) Pakolaislapset pyörivät eteläisen Euroopan maissa kaduilla pedofiilien, sutenöörien ja huumekauppiaiden keskellä, syövät roskakoreista. Kun jutusta jätetään taustoitus pois eikä kerrota ollenkaan niistä syistä, miksi hakijat lähtevät eteläisen Euroopan maista Suomeen, koko ilmiöstä saa väärän kuvan.

 

2) ”Osa ikänsä valehdelleista kärähti lääketieteellisen iänmäärityksen perusteella.” Lääketieteellinen iänmäärityksen tulos ei voi olla tarkka, vaan henkilön ikä voidaan arvioida parhaimmillaankin noin +/-2 vuoden tarkkuudella. Siten on mahdollista saada 17-vuotiaalle 19 vuoden ikä tai toisin päin. Itseään alaikäisiksi väittäviä selvästi täysi-ikäisiä on hyvin vähän.

 

3) ”Olisiko se sitten se, että turvapaikanhakija haluaa päästä täysi-ikäiselle tarkoitettuun laitokseen jonnekin eläväisemmälle paikkakunnalle.” Kyse ei siis ole alaikäisinä esiintyvistä täysi-ikäisistä, vaan täysi-ikäisinä esiintyvistä alaikäisistä, niin kuin suomalaisetkin nuoret, jotka valehtelevat ikänsä esimerkiksi ostaakseen alkoholia tai tupakkaa taikka päästäkseen ravintolaan.

 

4) ”Turvapaikanhakijoita haastatelleen poliisin mukaan turvapaikanhakijoita houkuttelee Suomeen muita EU-maita parempi sosiaaliturva. Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija saa toimeentulotukea runsaat 300 euroa kuussa, mikä on liki kymmenkertaisesti esimerkiksi Saksaan verrattuna.”

Joissakin maissa turvapaikanhakijoille on järjestetty ruokailu. Suomessa hakijat joutuvat pärjäämään saamallaan minimitoimeentulolla ruoka- ja muista tarvikeostoksista.

 

Henry Reposta on haastateltu uutisessa asiantuntijana, mutta hän esittää väitteensä asenteellisesti ja värittynein ilmaisuin.

 

1) ”Hyvin monet kertovat suoraan, että ovat tulleet Suomeen rahan perässä.” Olen viimeisen kahdeksan vuoden aikana ensin turvapaikanhakijoiden tulkkina ja myöhemmin heidän lakimiehenään lukenut satoja poliisin kuulustelupöytäkirjoja, myös runsaasti Reposen laatimia. Yhdessäkään ei näin ole kirjoitettu.

 

2) ”Jotkut pojat kertovat, että Suomesta saa diskorahaa.” Ehkä joku nuori on näin vitsaillut. Jostain käsittämättömästä syystä turvapaikanhakijanuoret eivät kuitenkaan monen mielestä saa olla kiinnostuneita kaupungilla hengailemisesta, diskosta, tietokonepeleistä, vastakkaisen sukupuolen edustajista yms. terveiden nuorten harrastuksista.

 

3) ”Toiset sanovat, että täältä saa rahaa lähetettäväksi kotimaahan.” En ole havainnut Reposen laatimissa pöytäkirjoissa tällaista.

 

4) ”Monethan elävät minimiruualla.” Olisi kiintoisaa tietää, miten Reponen tietää tämän, ja kuuluuko hänen virkaansa tämän asian seuraaminen.

 

Tällainen uutisointi lisää jo valmiiksi kovia asenteita vainoa paenneita turvapaikanhakijoita kohtaan huolimatta siitä, että en usko lehtenne tavoittelevan sitä. Yleistyksen kautta asiasta kärsivät myös ne kaksi kolmasosaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista, jotka eivät ole valehdelleet ikäänsä, jos väittämänne siitä, että yksi kolmasosa valehtelee, pitääkin vastoin käsitystäni paikkaansa.

 

Peräänkuulutan vastuullisempaa uutisointia ja useamman kuin yhden relevantin tahon kuulemista tällaisissa asioissa. Tältä osin kiinnittäisin huomionne arvostetun suomalaisen kansainvälisen oikeuden professorin Martin Scheinin mielipiteeseen asiasta.

 

Lopuksi haluan tähdentää, etten ole sensuurilinjalla ja enkä vastusta turvapaikkamenettelyyn liittyvien ongelmallisten asioiden käsittelyä mediassa. Journalistien velvollisuus on tuoda esille myös mahdollisia turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä, varsinkin kun ne puhuttavat ihmisiä keskustelupalstoilla yötä päivää. Lähdekritiikki on vain ”unohtunut”.

 

Ystävällisin terveisin

 

Husein Muhammed

OTM, lakimies

Helsinki

(puhelinnumero)

 

_________________________________

 

* Kirje on lähetetty 6.5.2009 vastaavalle päätoimittajille, toimituspäällikölle, kotimaan uutsipäällikölle ja jutun kirjoittaneelle toimittajalle. Koska HS ei ole vastannut, kirje julkaistaan. 

Mainokset

Miksi Islamia aina kiusataan?

In Uncategorized on huhtikuu 18, 2009 at 7:56 pm

Jaakko Wallenius

Olen monissa keskusteluissa todennut, että monien ihmisten on vaikea ymmärtää yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kehitystason ja yhteiskunnassa vallassa olevan uskonnon välillä olevaa selvää korrelaatiota.

Tämä ongelma johtuu luonnollisesti siitä, että uskontoa on totuttu tarkastelemaan yksilötason asiana, eikä makrotason sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Valtauskonnon todellisen yhteiskunnallisen vaikutuksen voi lopulta havaita vasta pitempiä kehitysjaksoja ja eri yhteiskuntia vertailemalla ja tuon vaikutuksen havaitseminen vaatii hyvin tietoista aivotyötä.

Yksilötason asiat kuitenkin aina lopulta muuttuvat yhteiskunnallisiksi ilmiöiksi, kun ne alkavat vaikuttaa riittävän monen ihmisen elämään.

Niinpä väitän, että esimerkiksi länsimaisen tieteen ja sitä seurannut talouselämän nousu ovat pitkälti sen ansiota, että kristinusko menetti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa aikaisemman ehdottoman henkisen valta-asemansa.

Lue lisää…

Sananvapaus on lamppu, jota jo lännessäkin räpsytellään ikävästi

In Uncategorized on huhtikuu 12, 2009 at 7:28 pm

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Tehän tiedätte valistuksen? Wikipedia ainakin tietää:

Valistus oli 1700-luvun jälkipuoliskon eurooppalainen aatevirtaus, joka korosti muun muassa järjen ja tiedon merkitystä.[1] Valistusaate pyrki järkeen nojautuen perusteellisiin uudistuksiin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän aloilla. Tavoitteena oli uusi uljas ihminen.

Liikkeen johtavat hahmot näkivät olevansa rohkea ja tärkeä älykköjen ryhmä, joka vei maailmaa eteenpäin ”pimeän ajan” eli keskiajan irrationaalisen ja taikauskoisen hirmuvallan ikeestä. Liikkeen ensimmäisiä kuuluisia ajattelijoita olivat John Locke ja Thomas Hobbes, jotka kirjoittivat monia autoritaarisia pakkovaltoja vastustavia sekularistisia kirjoituksia jo 1600-luvulla. Heidän yhteiskuntasopimukselliset teoriansa sekä ihmiskäsityksensä eivät kuitenkaan olleet tyypillisiä sille, mitä useimmiten pidetään valistusaikana. Valistusajan viimeiseen aaltoon kuuluivat muun muassa ajattelijat Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Anders Chydenius, Adam Smith, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham ja Johann Wolfgang von Goethe.

Lue lisää…

Kumpi on tärkeämpi – uskonto vai ihmiselämä?

In Uncategorized on huhtikuu 9, 2009 at 11:10 am

Pamela M. Peltonen

Humanisti 3/2009

Uskonto on aina ollut minulle etäinen ja mystinen asia. Se ei ole ikinä puhutellut ja houkutellut, vaan pikemminkin ahdistanut. Äitini kasvatti minut yksin, ilman minkäänlaista uskontoa. Äidilläni oli kyllä usko elämän kantavuuteen ja ihmisten perushyvyyteen. Hän ei erehtynyt tekemään minua sokeaksi sille tosiasialle, että ihmisten tekemää pahaa ilmenee ympäriinsä, mutta teki sitäkin näkyvämmäksi sen tosiasian, että hyviä tekoja tapahtuu pahojen rinnalla.

Äiti piti tärkeänä korostaa ihmisten sydämellisyyttä eikä niinkään piilevää kykyä hirveyksiin. Ennen kaikkea hän teki minusta ihmisrakkaan kohtelemalla minua rakastavasti ja näyttämällä, että luotettavia ja rakastavia ihmisiä on olemassa ympäri maailmaa. Tämän kaiken hän teki ilman sanaakaan Jumalasta tai Allahista.

Lue lisää…

Hassunhauska maailma – YK:n ihmisoikeusneuvosto Hullun Hatuntekijän teekutsuilla

In Uncategorized on huhtikuu 9, 2009 at 10:33 am

Pasi Ilmari Jääskeläinen

YK:n ihmisoikeusneuvosto teki muslimivaltioiden vaatimuksesta uskontojen kritisoimisesta ihmisoikeusrikkomuksen. Päätöslauselmassa todetaan:

Uskontojen halventaminen on vakava solvaus inhimillistä arvokkuutta kohtaan, ja se johtaa uskontoja tunnustavien vapauden kaventumiseen sekä yllyttää uskonnolliseen väkivaltaan.

Aivan: esimerkiksi islamin kritisoiminen on tosiaan usein johtanut sellaiseen uskonnolliseen väkivaltaan, jossa muslimit yllytetään käymään  sananvapauttaan käyttäneen kimppuun – esimerkkeinä mainittakoon kirjailija Salman Rushdie, jolle ajatollah Khomeini langetti Iranista käsin kuolemantuomion vain siksi, että profeetta esiintyi Saatanalliset säkeet -romaanissa sellaisessa valossa, josta Khomeini ei pitänyt, Theo van Gogh, muutamatkin pilakuvanpiirtäjät ja islamista luopunut Ayaan Hirsi Ali, jota ei onneksi ole vielä saatu hengiltä.

Lue lisää…

Humanismin sitkeä haaste

In Uncategorized on huhtikuu 9, 2009 at 9:02 am

Pääkirjoitus/Humanisti 4/08

Jussi K. Niemelä

Vuosi vaihtui valitettavan tutuissa merkeissä. Israel hyökkäsi Gazaan Hamasin pitkään jatkuneiden raketti-iskujen ärsyttämänä. Islamistijärjestö aloitti härnäämisen heti, kun tulitauko loppui. Israel iski nopeasti takaisin ja taas olemme inhimillisen katastrofin keskellä. Tätä kirjoittaessani Israelin maahyökkäyksestä on reilu vuorokausi aikaa.

Reilu vuosi sitten tutkija Hannu Juusola esitti Humanismin päivillä pitämässään esitelmässä, että uskonnolla – islamilla ja juutalaisuudella – ei olisi enää juuri mitään osuutta Palestiinan konfliktissa. Juusolan mukaan syyt ovat nykyisin poliittisia. Tämä pitääkin osittain paikkansa, mutta tärkein unohtuu.

Hamasin edustama politiikka on islamistista. Se saa liikkeelle panevan voimansa Koraanin vanhoillisesta tulkinnasta. Hamas on Egyptin Muslimiveljeskunnan Palestiinan haara, joka tähtää Israelin valtion tuhoon. Sellaisen naapurin kanssa on lähes mahdotonta tulla toimeen ja erittäin vaikea istua neuvottelupöytään.

Lue lisää…

Projekti Ijtihad – islam ja ihmisoikeudet kuuluvat yhteen

In Uncategorized on huhtikuu 9, 2009 at 8:46 am

Jussi K. Niemelä

Humanisti 3/2007

Humanismin päivät 17.-18.11.2007 käsitteli katsomusten kamppailua. Oikeastaan esitelmien aiheisiin tiivistyi monia monikulttuurisuuden ongelmia. Käsittelen tässä artikkelissa humanistiliikkeelle tärkeitä päämääriä eli globaalia etiikkaa ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia sekä lähinnä islamin vanhoillisten laintulkintojen länsimaisille arvoille aiheuttamaa haastetta. Lopussa osoitan, että islam ja ihmisoikeudet voidaan sovittaa yhteen, toisin kuin monet ovat tähän saakka luulleet.

Humanistiliikkeelle on tällä hetkellä tilausta enemmän kuin koskaan. Euroopassa olemme nähneet turhautuneen maahanmuuttajanuorison mellakoita. Taustalla on maahanmuuttajien syrjäytymistä, työttömyyttä ja jopa slummiutumista.

Naapurimaassamme Ruotsissakin on esiintynyt melkoisia kotoutumisongelmia, lähinnä Malmössä. Samaan aikaan levottomuudet ruokkivat nousevaa äärioikeistoa, joka saa sosiaalisista ongelmista lisää vettä muukalaisvihamieliseen myllyynsä. Monessa maassa nationalistiset puolueet kasvattavat suosiotaan, samaan aikaan kun Eurooppaan saapuu lisää maahanmuuttajia islamilaisista valtioista.

Näkisin humanistiliikkeen tärkeimpänä lyhyen tähtäyksen tavoitteina yhtäältä oikeistopopulismin ja rasistisen liikehdinnän ennaltaehkäisyn sekä toisaalta maahanmuuton aiheuttamien kulttuuris-sosiaalisten ongelmien nostamisen avoimeen keskusteluun. Keskustelu tulee tietenkin käydä siten, että molemmat osapuolet kunnioittavat toisiaan.

Tämä yleisinhimillinen lähestymistapa sisältyy onneksemme humanistiseen ihmiskäsitykseen ja maailmankatsomukseen. Rasistiset ja muukalaisvihamieliset puheenvuorot tulee jättää omaan arvoonsa, koska ne jo lähtökohtaisesti määrittelevät itsensä ulos sivistyneestä ja rationaalisesta dialogista. Sama pätee tietenkin uskonnolliseen fundamentalismiin.

Mistä negatiivinen islamkuva johtuu?

Lue lisää…

Kulttuurirelativistinen farssi

In Uncategorized on huhtikuu 8, 2009 at 8:36 pm

Pasi Ilmari Jääskeläinen


Ajattelu on taitolaji. Jos se olisi keihäänheittoa, moni tunkisi keihään suoraan korvaansa (tai ahteriinsa) tai paiskaisi sen poikittain kaverin naamaan osaamisen innosta puhkuen. Onneksi maassa on vielä tahoja, jotka ihan aikuisten oikeasti ajattelevat johdonmukaisesti ja selkeästi.

Suomen Vapaa-ajattelijain liitto ry katsoo, että Suomessa tulee noudattaa maassamme vallalla olevia lakeja ja ihmisoikeuskäsityksiä. On aivan käsittämätöntä, että tätä perusajatusta joutuu painottamaan nykyajan Suomessa.

Ja Vapaa-ajattelijoiden lähtökohtahan on tämä:

Vapaa-ajattelijat kannattavat uskonnon ja katsomuksen vapautta. Vaikka uskontokuntien opit ovat mielestämme epätotta, on niitäkin oltava vapaus levittää.

Pahimmillaan uskonto dogmeineen saa ihmisen unohtamaan omatunnon äänen ja toisten ihmisten oikeuksien kunnioittamisen, ja pahimmillaan kulttuurirelativisti taputtaa hyväksyvästi, omasta avarakatseisuudestaan ihastuneena huokaillen, vieressä.

Wikipedian määritelmä farssista:

Farssi on komedia, jonka viihdyttävyys perustuu väärinkäsityksiin, salaisuuksiin, absurdeihin tilanteisiin, verbaaliin huumoriin ja nopeaan, loppua kohden kiihtyvään juoneen. Usein mukana on myös vähintään yksi takaa-ajokohtaus. Farssit päättyvät yleensä onnellisesti. Farssin tarkoitus on siis saada yleisö nauramaan ja hymyilemään.

farssi-moliere

Lue lisää…

Islam ja lasten oikeudet

In Uncategorized on huhtikuu 8, 2009 at 8:19 pm

Tiedote 6.4.2009

Suomen Vapaa-ajattelijain liitto ry katsoo, että Suomessa tulee noudattaa maassamme vallalla olevia lakeja ja ihmisoikeuskäsityksiä. On aivan käsittämätöntä, että tätä perusajatusta joutuu painottamaan nykyajan Suomessa. Viimeaikaisten uutisten perusteella on tullut selväksi, että osa Suomessa asuvista muslimeista ei noudata Suomen lakia mm. lasten suojaiän osalta.

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/14-vuotiaan-suomessa-vihkinyt-imaami-13-vuotta-hyva-avioitumisika/138298

Imaami Chehab Khodrilla on tietenkin oikeus lausua mielipiteensä. Vapaa mielipiteen ilmaisu on ollut hyvin pitkään länsimaisen kulttuurin selkäranka. Sananvapaus tuntuu vain unohtuvan mm. Imaami Khodrilta, kun käsiteltävä asia on hänelle itselleen epämieluisa.

Uusimmassa Vapaa-ajattelija-lehdessä on sarjakuvataitelija Ville Rannan haastattelu, jossa hän kertoo, kuinka Imaami Khodr kohteli häntä YLE:n Ajankohtaisen kakkosen Jumala-illassa vuonna 2006. Lehdessä on myös Ville Rannan Kaltio-lehdestä tuolloin sensuroitu Muhammad-aiheinen sarjakuva.

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/2009_02/VA_0209.pdf

Vapaa-ajattelijat kysyvät, haluaisiko Suomen lakia ja ihmisoikeuksia kunnioittava naittaa oman peruskoulun neljännellä luokalla koulua käyvän tyttärensä vanhemmalle miehelle. Vastaus on ilmeinen; ei tietenkään. Miksi sitten sallisimme tämän kohtalon tytölle, joka sattumoisin on syntynyt islamilaisen kulttuuriin piiriin? On olemassa joitakin perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia ja yksi keskeinen on lapsen oikeus lapsuuteen. Tämä ei toteudu, jos lapsi joutuu aikuisen miehen sänkykumppaniksi. Uskonnoille ei saa antaa mitään erioikeuksia eikä niiden nimissä tule sallia ihmisoikeuksien polkemista. Lainsäädännön tulee perustua rationaaliseen päätöksentekoon ja siinä tulee ottaa huomioon paras mahdollinen tutkittu tieto. Uskontojen vanhat pyhät kirjat eivät täytä tätä velvoitetta. Ja mikä tärkeintä, lain oikeusvaltiossa pitää olla kaikille sama. Tämän pitäisi olla aivan itsestäänselvyys. Näin ei
vain näytä käyvän, kun puhutaan uskonnoista ja niiden omista tulkinnoista.

Suomi tekee karhunpalveluksen sekä itselleen että maahanmuuttajille salliessaan islaminuskoisille erivapauksia. Keskustelussa ollut lasten suojaikä on tehty lasten suojelemiseksi, eikä sitä saa heittää romukoppaan minkään uskonnollisen ryhmittymän miellyttämiseksi.

Vapaa-ajattelijain liitto on uskonnottomien yhdistys, jonka tavoitteena on mm. kaikkien uskontojen ja vakaumusten saattaminen tasa-arvoisiksi sekä uskonnottomien etujen valvonta.

JUSSI K. NIEMELÄ

Israelin suurenmoinen huviretki ja muita näkökulmia rintamalinjoihin

In Uncategorized on huhtikuu 8, 2009 at 6:36 pm

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Viime aikoina en ole saanut pakotetuksi itseäni ostamaan israelilaisia hedelmiä. Ehkä hedelmähessujen boikotointi rankaisee vääriä ihmisiä, mutta silti. Kaikki tiesivät jo Israelin Gaza-operaation aikana, että ei siellä kovin varovaisesti edetä, ja nyt sitten israelilaisten omat sotilaatkin paljastavat, mitä palestiinalaisten keskuuteen tehdyn militaristisen huviretken aikana tuli tehdyksi:

Israel was last night confronting a major challenge over the conduct of its 22-day military offensive in Gaza after testimonies by its own soldiers revealed that troops were allowed and, in some cases, even ordered to shoot unarmed Palestinian civilians.

In one of the testimonies shedding harsh new light on what the soldiers say were the permissive rules of engagement for Operation Cast Lead, one soldier describes how an officer ordered the shooting of an elderly woman 100 metres from a house commandeered by troops.

Another soldier, describing how a mother and her children were shot dead by a sniper after they turned the wrong way out of a house, says the ”atmosphere” among troops was that the lives of Palestinians were ”very, very less important than the lives of our soldiers”.

(Lähde: The Independent)

Jos tässä jokin on lohdullista, niin se, että vaikka joidenkin israelilaisten sotilaiden ihmisyys näyttäisi olevan hukassa, löytyy monilta myös omatunto. Se ei tosin lievitä Israelin sotakoneiston uhrien tuskaa.

Olisi mukava löytää ja lukea joskus uutinen, jossa Hamasin jäsenet esittävät kritiikkiä omiensa sotarikoksia kohtaan. Mutta ei taida itsekritiikki kuulua niiden poikien tapoihin. Kaikki on aina toisten syytä, ja jos joku osoittaa inhimillisyyttä, se on omaa ansiota ja suuri voitto. Oli todella järkevää Hamasilta uhota omaa voittoa, kun Israel viimein lopetti hyökkäyksensä, kun kaikki kuitenkin tiesivät, että halutessaan Israel olisi voinut teurastaa kaikki ja hyökkäyksen alkaminenkin oli Hamasin provokaatioiden syytä. Mutta joillekin oman profiilin nostaminen pyhittää vaikka koko oman kansan tapattamisen pyhässä sodassa.

Kiinnostavaa on myös se, kuinka kaavamaisia ihmiset kannanotoissaan ovat, kun Israel ja palestiinalaiset kahakoivat. Lehtiin ilmestyy aina samojen nimien kirjoituksia, joissa pyhitetään kaikki Israelin toimet raamatunlauseilla höystettynä, ja toisia kannanottoja, joissa on katsottu vasemmistolaisuuden käsikirjasta, että Israel pitää tuomita aina yksin syylliseksi ja Hamasia taas kannattaa, ihan vain ideologisista syistä, koska ateistinen marxilaisuus luonnollisesti on hyvin lähellä ääri-islamistista, uskonnollista lakia kannattavaa teokraattisuutta. Vasemmistolaisten mieleen ei toki juolahda, että Iranissa, missä jihadisteilla on ihan oma valtio, nimenomaan kommunistit vastustavat teokratiaa ja sen sortovaltaa. Ilmeisesti tätä asiaa ei ole Vasemmistolaisten Oikeiden Mielipiteiden Käsikirjaan muistettu lisätä.

Toisaalta feministejäkään ei näyttäisi kiinnostavan se, mitä konservatiivisissa islamilaisissa piireissä naisille tapahtuu. Muslimifeministit kiertelevät maailmalla selittämässä, että älkää nyt hyvät ihmiset suvaitko fundamentalistista islamia, te ette tiedä, mitä se meille tekee, mutta jostain syystä sisaruuden aate ei kanna kulttuuristen rajojen yli. Suomalaiset feministit syyttävät mielellään suomalaismiehiä väkivaltaisuudesta, naisten sortamisesta ja rasismista, mutta silmään ei ole osunut juurikaan sellaisia lausuntoja, joissa suomalaisfeministit olisivat huolissaan Suomessa asuvien musliminaisten oikeuksista. Ovatko suomalaisfeministit siis rasisteja (”mitä se meitä liikuttaa, mitä ähläminaisille kuuluu”), kulttuurirelativisteja (”naisen sortaminen islamin oppien mukaisesti on ihan eri asia kuin länsimaisen maskuliinisen hegemonian uhriksi joutuneen länsimaisen naisen syvä ahdinko koska se kuuluu heidän kulttuuriinsa”) vai pelkästään niin kyynisiä, että musliminaisten kulttuurisen sorron tarkastelun ajateltaisiin vievän resursseja omien etujen ajamiselta ja osoittavan asioita suhteellistamalla, että suomalainen mies ei sittenkään ole tyypillisesti kovin pahasti naista alistava sika?

Ei ole ihme, ettei Lähi-idän ongelmia saada ratkaistuksi, kun täällä sivistyneessä Suomessakin ideologiset systeemit hallitsevat ihmisten toimintaa niin lujasti, että avoin ja rehellinen ajattelu ja keskustelu ei vain onnistu. Kun joku (suomalainen mies) yrittää osoittaa, millaista barbaarisuutta fundamentalistiseen islamismiin kytkeytyy ja esittelee uutista raiskatun tyttölapsen sharia-lain mukaisesta kivityksestä, mitä tekee suomalainen vasemmistolainen feministi: kysyy, montako naista suomalaismiehet tappavat vuodessa. Kun aletaan puhua somalityttöjen perheen ja lähi-imaamin tahdosta tehdyistä ympärileikkauksista (siis ulkoisten sukuelinten poistamisesta ja umpeen ompelemisesta) ja pohtia, mitä asialle voitaisiin tehdä, moni suomalainen feministi huomauttaa mielestään relevantisti, että moni suomalainen nainen kärsii parisuhdeväkivallasta – ja syyttää yleistäen suomalaismiehiä itsekkyydestä, naisvihasta ja väkivaltaisuudesta.

Tämä on toki yleistys. Suurin osa suomalaisista feministeistä on fiksuja ihmisiä, jotka ajavat sukupuolten välistä tasa-arvoa ja muita hyviä asioita. Ihan oikeasti. Vain jotkut ovat naisia, jotka vihaavat miehiä niin palavasti, että liittoutuvat vaikka itse saatanan kanssa, jos vain saavat lisää ammuksia sotaansa. Mutta aivan samoin suurin osa suomalaisista miehistäkin on fiksuja, väkivallattomia ja naista arvostavia ihmisiä.

Nettikeskusteluissa tulee feministien ja käsikirjavasureiden lisäksi vastaan myös kaikkien rakastamia oikeistolaisia ”maahanmuuttokriittisiä”. Heidän kanssaan keskusteleminen tuottaa yhtä vähän hedelmää kuin feministien ja käsikirjavasureiden kanssa keskustelu. Kun omien näkemysten muuttaminen ei sovi yhteen ennalta päätetyn päämäärän kanssa, niitä ei tietenkään sovi ryhtyä perustelemaan tai kyseenalaistamaan, ja jos vastaväittäjä esittää argumentit, jota ei voi kumota, aletaan huutaa suureen ääneen OLKIUKKO! OLKIUKKO! sillä tämä varoitushuuto saa kaikki kuulomatkan päässä olevat hautaamaan pään hiekkaan kunnes omat uskomukset vaarantava lausunto on mennyt pois ja keskustelu voi taas jatkua käsikirjoituksen mukaisella tavalla.

Olkiukkoja nähdään aika helposti myös kultturirelativistien leirissä, koska ilman olkiukkojen näkemistä on vaikea yhtä aikaa puolustaa suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa ja toisaalta edistää joidenkin yksilöiden (usein naiset ja lapset) epätasa-arvoa ja yhteisöllistä suvaitsemattomuutta, kulttuurisen suvaitsevaisuuden nimissä.

Kaikki nämä ryhmät niputtavat kaikki muslimit samaksi kiinteäksi möykyksi, jota pitää joko suvaita ja idealisoida sokeasti tai vaihtoehtoisesti syyllistää kaikesta, mitä muslimit ovat koskaan tehneet tai sanoneet. Läpi ei vain mene radikaali ajatus siitä, että me kaikki olemme lopulta ihmisiä, joille pitää tarjota Suomessa samat ihmisoikeudet ja joilta on lupa vaatia myös maan lakien ja toisten ihmisten oikeuksien kunnioittamista, mukaan luettuna omat lapset, puolisot, sisarukset, naapurit ja muut maan asukkaat. Käsikirjavasuri pitää tällaista ajatusta suvaitsemattomana ja rasistisena (koska haluaa suvaita nimenomaan eksoottisinta mahdolllista muslimia, joka on tietysti parrakas fundamentalisti), oikeistolainen ”maahanmuuttokriittinen” taas kiistää humanististen muslimien olemassaolon (koska haluaa vastustaa nimenomaan sitä samaa partafundamentalistia, jota käsikirjavasuri keskittyy suvaitsemaan) ja feministit taas pyrkivät jotenkin osoittamaan, että todelliset ihmisoikeusrikkomukset kohdistuvat suomalaisnaisiin, joiden euro on edelleen vain 80 senttiä, ja jos musliminaisten oikeudet eivät toteudu, se johtuu tietysti suomalaismiesten rasismista.

Huvittavinta on se, että syvimmässä unessa tuntuu olevan virallinen suomalainen media. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston tekemä skandaalimainen päätös uskontojen herjaamisen (lue=fundamentalistisen islamismin kyseenalaistamisen ja kritisoimisen) kieltämisestä ei läpäissyt uutiskynnystä juuri missään.