globaalin etiikan puolesta

Sananvapaus on lamppu, jota jo lännessäkin räpsytellään ikävästi

In Uncategorized on huhtikuu 12, 2009 at 7:28 pm

Pasi Ilmari Jääskeläinen

Tehän tiedätte valistuksen? Wikipedia ainakin tietää:

Valistus oli 1700-luvun jälkipuoliskon eurooppalainen aatevirtaus, joka korosti muun muassa järjen ja tiedon merkitystä.[1] Valistusaate pyrki järkeen nojautuen perusteellisiin uudistuksiin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän aloilla. Tavoitteena oli uusi uljas ihminen.

Liikkeen johtavat hahmot näkivät olevansa rohkea ja tärkeä älykköjen ryhmä, joka vei maailmaa eteenpäin ”pimeän ajan” eli keskiajan irrationaalisen ja taikauskoisen hirmuvallan ikeestä. Liikkeen ensimmäisiä kuuluisia ajattelijoita olivat John Locke ja Thomas Hobbes, jotka kirjoittivat monia autoritaarisia pakkovaltoja vastustavia sekularistisia kirjoituksia jo 1600-luvulla. Heidän yhteiskuntasopimukselliset teoriansa sekä ihmiskäsityksensä eivät kuitenkaan olleet tyypillisiä sille, mitä useimmiten pidetään valistusaikana. Valistusajan viimeiseen aaltoon kuuluivat muun muassa ajattelijat Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Anders Chydenius, Adam Smith, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham ja Johann Wolfgang von Goethe.


Valistusajattelijat asettivat järjen mystiikan edelle, tieteen ja edistyksen uskomusten ja vanhaan takertumisen edelle, vapaan markkinatalouden merkantilismin edelle ja ihmisoikeudet valtion mielivallan edelle, poikkeuksena lähinnä vain Rousseau, joka hänkin kuitenkin kannatti demokratiaa. He myös vaativat tasa-arvoa lain edessä säätyetuoikeuksien sijaan.

Ideana on siis se, että käytetään järkeä ja keskustellaan asioista avoimesti, kriittisestikin, jos tilanne sitä vaatii.

Vastapuolella taas ovat kaikenlaiset järjettömät uskomukset ja uskomuksilla perustellut tavat, joihin liittyy usein tuossa Wikipediankin määritelmässä mainittua hirmuvaltaa ja keskiaikaisen irrationaalista epäjohdonmukaisuutta, kuten noitavainoja, jumalanpilkasta jaeltavia kuolemantuomioita ja kirkonkirouksia.

Keskiaikaisen irrationaalinen epäjohdonmukaisuus voisi ilmetä vaikka niin, että yhtäkkiä lakattaisiin pitämästä meteliä ihmisten oikeuksien suojelemisesta ja alettaisiinkin suojella ihmisten sijasta uskontoja. Tällaisen päätöksen nojalla voitaisiin tuomita ankaraan rangaistukseen vaikka sellainen ihmisoikeusaktivisti, joka osoittaisi sormella jotain uskonnollista oppijärjestelmää ja huomauttaisi, että sen varjolla rikotaan ihmisoikeuksia pahemman kerran. Siis sen sijaan, että huolestuttaisiin siitä, että uskonnon nimissä sorretaan, murhataan ja kidutetaan ihmisiä, huolestuttaisiinkin siitä, että joku ”rikollisesti” puhuu näistä ihmisoikeusrikkomuksista ja liittää ne aivan perustellusti tietyn uskonnon harjoittamiseen.

Ajattelukykyinen ihminen tietysti toteaa, että höpsis: eihän tuollainen keskiaikainen ajatus saisi kannatusta enää näinä sivistyneinä aikoina, ei muualla kuin ehkä Kiinassa, Iranissa ja Saudi-Arabiassa, missä ihmishengellä ei ole mitään arvoa, jos ideologia vaatii verta. Meillä lännessähän jokainen ymmärtää, että ihmisoikeudet ovat se tärkeä juttu, samoin kuin kaikille kuuluva oikeus kritisoida niitä uskonnollis-ideologisia järjestelmiä, joiden nojalla monet ihmiset yrittävät toisia hallita. Sehän on demokratian lähtökohta, eikö niin?

Ajattelukykyinen ihminen tosiaan voi todeta jotain tällaista, ihan vain siksi, ettei hän välttämättä ole kuullut mistään, että juuri tällainen päätös on jo tehty. Ei keskiajalla, vaan pari viikkoa sitten. Mediahan ei ole juuri käsitellyt YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöstä kieltää ihmisiltä uskontojen kriittinen käsittely.

Tietenkään länsimaiden ei tarvitse tätä islamilaisten maiden kehittelemää ja läpi runnomaa järjettömyyttä omassa lainsäädännössään vahvistaa. Koko ihmisoikeusneuvostohan on ollut käytännössä pelkkä vitsi sen jälkeen, kun YK:n ihmisoikeusneuvosto otti kokouksessaan 16. kesäkuuta 2008 kannan, jonka mukaan sharia-lain vastaista tai muutoin islamilaisen maailman ihmisoikeuksiin liittyvää kritiikkiä ihmisoikeusneuvoston kokouksissa ei käsitellä. Vitsi on huono, mutta sitä tuskin tarvitsee kenellekään ruveta erikseen selittämään. Erityisen makeasti tälle ihmisoikeusvitsille nauranevat ne ihmiset, joita tälläkin hetkellä silvotaan, kidutetaan ja murhataan sharia-lain nojalla ja nimenomaan islamilaisissa maissa.

Muslimimaissa sananvapaus on tunnetusti aika eksoottinen lintu, lähinnä synonyymi itsemurhalle, jos puhuttu tai kirjoitettu sana ei perustu tiukasti kaikkein fundamentalistisimpaan islamismiin ja noudata johdonmukaisen epäloogisia linjauksia, joiden voisi kai sanoa olevan ”uskonnollisessa mielessä poliittisesti korrekteja”.

Ikävämpi juttu on se, että länsimaissakaan ei viime aikoina ole sananvapausasioissa loistettu. Jos sananvapaus on se lamppu, jonka valossa nähdään ilmiöiden todellinen olemus ja joka pitää keskiaikaiset möröt loitolla, on tuota sananvapauden lamppua räpsytelty päälle ja pois varsin huolestuttavalla tavalla.

Artikkelissaan THE FREE WORLD BARS FREE SPEECH (Washington Post) asiaa käsittelee Jonathan Turley:

While it hasn’t gone so far as to support the U.N. resolution, the West is prosecuting ”religious hatred” cases under anti-discrimination and hate-crime laws. British citizens can be arrested and prosecuted under the 2006 Racial and Religious Hatred Act, which makes it a crime to ”abuse” religion. In 2008, a 15-year-old boy was arrested for holding up a sign reading ”Scientology is not a religion, it is a dangerous cult” outside the organization’s London headquarters. Earlier this year, the British police issued a public warning that insulting Scientology would now be treated as a crime.

On hyvä asia, ettei rasistista propagandaa sallita. Kiihottaminen vihaan kansanryhmää vastaankin kuulostaa ikävästi natsi-Saksan perinnön jatkamiselta, eikä sellaista tietenkään pidä sallia. Mutta onko scientologian vastustaminen todellakin rikollista? Iso-Britanniassa näköjään on. Lienee turha kysyäkään, miten siellä suhtauduttaisiin islam-kriittisiin puheenvuoroihin.

Muita artikkelissa mainittuja esimerkkejä länsimaissa harjoitetusta sananvapauden tukahduttamisesta:

In May 2008, Dutch prosecutors arrested cartoonist Gregorius Nekschot for insulting Christians and Muslims with a cartoon that caricatured a Christian fundamentalist and a Muslim fundamentalist as zombies who meet at an anti-gay rally and want to marry.

Last September, Italian prosecutors launched an investigation of comedian Sabina Guzzanti for joking about Pope Benedict VXI. ”In 20 years, [he] will be dead and will end up in hell, tormented by queer demons, and very active ones,” she said at a rally.

In February, Rowan Laxton, an aide to British Foreign Secretary David Miliband, was arrested for ”inciting religious hatred” when, watching news reports of Israel’s bombardment of Gaza while exercising at his gym, he allegedly shouted obscenities about Israelis and Jews at the television.

Also in February, Britain barred controversial Dutch politician Geert Wilders from entry because of his film ”Fitna,” which describes the Koran as a ”fascist” book and Islam as a violent religion. Wilders was declared a ”threat to public policy, public security or public health.”

Suomikaan ei sananvapautta erityisemmin vaali. Mediakin vaikenee, joskin julkaisee sentään vielä toistaiseksi PENin kaltaisten sananvapautta puolustavien järjestöjen lausuntoja. Turun Sanomissa julkaistiin 11.4.2009 teksti otsikolla Sananvapautta ja taiteenvapautta rajoitetaan Suomessa nykyään liian herkästi. Tekstissä todetaan:

Ihmisoikeussopimukset ja Suomen perustuslaki takaavat jokaiselle sananvapauden. Parhaillaan valmistellaan valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa ja eri ihmisoikeusteemat kilpailevat pääsystä selonteon painopistealueiksi. On toivottavaa, että selonteossa huomioidaan sananvapauden erityisasema päämääränä sinänsä ja samalla välttämättömänä välineenä muiden ihmisoikeuksien puolustamiselle.

Mutta älkää olko huolissanne pelkän sananvapauden katoamisen vuoksi. Olkaa hyvin huolissanne, sillä kun sananvapaus on mennyt, keskiaikainen pimeys nousee katakombeista, missä se on odottanut aikaansa, ja kaikki karkotetut möröt palaavat keskuuteemme.

Silloin meitä ei pelasta enää Jeesuskaan.


Mainokset
%d bloggers like this: