globaalin etiikan puolesta

Tästä sivustosta

Kirkas ajatus ei ole Suomessa turhan yleinen ilmiö. Sananvapauskaan ei aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelun tasossa on kohentamisen varaa. Inttämistä kutsutaan kriittisyydeksi ja aitoa kriittisyyttä usein kavahdetaan,  jos siinä nähdään jotain poliittisesti epäkorrektia. Asioista joko hienotunteisesti ja varmuuden vuoksi vaietaan kokonaan tai sitten niitä yksinkertaistetaan ja vääristellään omien tarkoitusperien mukaisesti. Kulttuurirelativismi sekoitetaan suvaitsevaisuuteen ja rasismi kriittisyyteen. Suvaitsevaisuus nöyrtyy suvaitsemattomuuden edessä ja vihaa lietsovat nationalistit esiintyvät suvaitsevaisuuden puolustajina.

Olisiko ajatteluhaluisten ja -kykyisten, sanavalmiiden ihmisten aika ottaa riski, osallistua keskusteluun ja puolustaa humanistisia arvoja Michel de Montaignen hengessä?

Tässä lähtökohta tälle HUMANISTI-lehden omalle blogille. Täällä julkaistaan humanistiselta arvopohjalta operoivia kriittisiä tekstejä ajankohtaisista, ikuisista ja toisinaan vaietuistakin aiheista.

humanism7383916_std

Mainokset
%d bloggers like this: