globaalin etiikan puolesta

Posts Tagged ‘kehitys’

Miksi Islamia aina kiusataan?

In Uncategorized on huhtikuu 18, 2009 at 7:56 pm

Jaakko Wallenius

Olen monissa keskusteluissa todennut, että monien ihmisten on vaikea ymmärtää yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kehitystason ja yhteiskunnassa vallassa olevan uskonnon välillä olevaa selvää korrelaatiota.

Tämä ongelma johtuu luonnollisesti siitä, että uskontoa on totuttu tarkastelemaan yksilötason asiana, eikä makrotason sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Valtauskonnon todellisen yhteiskunnallisen vaikutuksen voi lopulta havaita vasta pitempiä kehitysjaksoja ja eri yhteiskuntia vertailemalla ja tuon vaikutuksen havaitseminen vaatii hyvin tietoista aivotyötä.

Yksilötason asiat kuitenkin aina lopulta muuttuvat yhteiskunnallisiksi ilmiöiksi, kun ne alkavat vaikuttaa riittävän monen ihmisen elämään.

Niinpä väitän, että esimerkiksi länsimaisen tieteen ja sitä seurannut talouselämän nousu ovat pitkälti sen ansiota, että kristinusko menetti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa aikaisemman ehdottoman henkisen valta-asemansa.

Lue lisää…

Mainokset